miércoles, 12 de marzo de 2008

La Basílica Teresiana


   Primera Época     Época segunda      Época tercera
↓ Nº 001:  1897 Octubre ↓ Nº 002:  1906 Febrero ↓ Nº 1 a 3:  1914 Julio a Septiembre
↓ Nº 002:  1897 Noviembre ↓ Nº 003:  1906 Marzo ↓ Nº 004:  1914 Octubre 
↓ Nº 003:  1897 Diciembre ↓ Nº 004:  1906 Abril ↓ Nº 005:  1914 Noviembre
↓ Nº 004:  1898 Enero ↓ Nº 005:  1906 Mayo ↓ Nº 006:  1914 Diciembre
↓ Nº 005:  1898 Febrero ↓ Nº 006:  1906 Junio ↓ Nº 007:  1915 Enero
↓ Nº 006:  1898 Marzo ↓ Nº 007:  1906 Julio ↓ Nº 008:  1915 Febrero
↓ Nº 007:  1898 Abril ↓ Nº 008:  1906 Agosto ↓ Nº 9 y 10:  1915 Marzo y Abril
↓ Nº 008:  1898 Mayo ↓ Nº 009:  1906 Septiembre ↓ Nº 011:  1915 Mayo
↓ Nº 009:  1898 Junio ↓ Nº 010:  1906 Octubre ↓ Nº 012:  1915 Junio
↓ Nº 010:  1898 Julio ↓ Nº 011:  1906 Noviembre ↓ Nº 013:  1915 Julio
↓ Nº 011:  1898 Agosto ↓ Nº 012:  1906 Diciembre ↓ Nº 014:  1915 Agosto
↓ Nº 012:  1898 Septiembre ↓ Nº 013:  1907 Enero ↓ Nº 015:  1915 Septiembre
↓ Nº 013:  1898 Octubre ↓ Nº 014:  1907 Febrero ↓ Nº 016:  1915 Octubre
↓ Nº 014:  1898 Noviembre ↓ Nº 015:  1907 Marzo ↓ Nº 017:  1915 Noviembre
↓ Nº 015:  1898 Diciembre ↓ Nº 016:  1907 Abril ↓ Nº 018:  1915 Diciembre
↓ Nº 016:  1899 Enero ↓ Nº 017:  1907 Mayo  Nº 019:  1916 Enero
↓ Nº 017:  1899 Febrero ↓ Nº 018:  1907 Junio ↓ Nº 020:  1916 Febrero
↓ Nº 018:  1899 Marzo ↓ Nº 019:  1907 Julio ↓ Nº 021:  1916 Marzo
↓ Nº 019:  1899 Abril ↓ Nº 020:  1907 Agosto  ↓ Nº 022:  1916 Abril
↓ Nº 020:  1899 Mayo ↓ Nº 021:  1907 Septiembre  Nº 023:  1916 Mayo
↓ Nº 021:  1899 Junio ↓ Nº 022:  1907 Octubre ↓ Nº 024:  1916 Junio
↓ Nº 022:  1899 Julio ↓ Nº 023:  1907 Noviembre ↓ Nº 025:  1916 Julio
↓ Nº 023:  1899 Agosto ↓ Nº 024:  1907 Diciembre ↓ Nº 026:  1916 Agosto
↓ Nº 024:  1899 Septiembre ↓ Nº 025:  1908 Enero ↓ Nº 027:  1916 Septiembre
↓ Nº 025:  1899 Octubre ↓ Nº 026:  1908 Febrero ↓ Nº 028:  1916 Octubre
↓ Nº 026:  1899 Noviembre ↓ Nº 027:  1908 Marzo ↓ Nº 029:  1916 Noviembre
↓ Nº 027:  1899 Diciembre ↓ Nº 028:  1908 Abril ↓ Nº 030:  1916 Diciembre
↓ Nº 028:  1900 Enero ↓ Nº 029:  1908 Mayo ↓ Nº 031:  1917 Enero
↓ Nº 029:  1900 Febrero ↓ Nº 030:  1908 Junio ↓ Nº 032:  1917 Febrero
↓ Nº 030:  1900 Marzo ↓ Nº 031:  1908 Julio ↓ Nº 033:  1917 Marzo
↓ Nº 031:  1900 Abril ↓ Nº 032:  1908 Agosto ↓ Nº 034:  1917 Abril
↓ Nº 032:  1900 Mayo ↓ Nº 033:  1908 Septiembre ↓ Nº 35 y 36:  1917 Mayo y Junio
↓ Nº 033:  1900 Junio ↓ Nº 034:  1908 Octubre ↓ Nº 037:  1917 Julio
↓ Nº 034:  1900 Julio ↓ Nº 035:  1908 Noviembre ↓ Nº 038:  1917 Agosto
↓ Nº 035:  1900 Agosto ↓ Nº 036:  1908 Diciembre ↓ Nº 039:  1917 Septiembre
↓ Nº 036:  1900 Septiembre ↓ Nº 037:  1909 Enero ↓ Nº 040:  1917 Octubre
↓ Nº 037:  1900 Octubre ↓ Nº 038:  1909 Febrero ↓ Nº 041:  1917 Noviembre
↓ Nº 038:  1900 Noviembre ↓ Nº 039:  1909 Marzo ↓ Nº 042:  1917 Diciembre
↓ Nº 039:  1900 Diciembre ↓ Nº 040:  1909 Abril ↓ Nº 043:  1918 Enero
↓ Nº 040:  1901 Enero ↓ Nº 041:  1909 Mayo ↓ Nº 044:  1918 Febrero
↓ Nº 041:  1901 Febrero ↓ Nº 042:  1909 Junio ↓ Nº 045:  1918 Marzo
↓ Nº 042:  1901 Marzo ↓ Nº 043:  1909 Julio ↓ Nº 046:  1918 Abril
↓ Nº 043:  1901 Abril ↓ Nº 044:  1909 Agosto ↓ Nº 047:  1918 Mayo
↓ Nº 044:  1901 Mayo ↓ Nº 045:  1909 Septiembre ↓ Nº 048:  1918 Junio
↓ Nº 045:  1901 Junio ↓ Nº 046:  1909 Octubre ↓ Nº 049:  1918 Julio
↓ Nº 046:  1901 Julio ↓ Nº 047:  1909 Noviembre ↓ Nº 050:  1918 Agosto
↓ Nº 047:  1901 Agosto ↓ Nº 048:  1909 Diciembre ↓ Nº 051:  1918 Septiembre
↓ Nº 048:  1901 Septiembre ↓ Nº 049:  1910 Enero ↓ Nº 052:  1918 Octubre
↓ Nº 049:  1901 Octubre ↓ Nº 050:  1910 Febrero ↓ Nº 053:  1918 Noviembre
↓ Nº 050:  1901 Noviembre ↓ Nº 051:  1910 Marzo ↓ Nº 054:  1918 Diciembre
↓ Nº 051:  1901 Diciembre ↓ Nº 052:  1910 Abril ↓ Nº 055:  1919 Enero
↓ Nº 052:  1902 Enero ↓ Nº 053:  1910 Mayo ↓ Nº 056:  1919 Febrero
↓ Nº 053:  1902 Febrero ↓ Nº 054:  1910 Junio ↓ Nº 057:  1919 Marzo
↓ Nº 054:  1902 Marzo ↓ Nº 055:  1910 Julio ↓ Nº 058:  1919 Abril
↓ Nº 055:  1902 Abril ↓ Nº 056:  1910 Agosto ↓ Nº 059:  1919 Mayo
↓ Nº 056:  1902 Mayo ↓ Nº 057:  1910 Septiembre ↓ Nº 060:  1919 Junio
↓ Nº 057:  1902 Junio ↓ Nº 058:  1910 Octubre ↓ Nº 061:  1919 Julio
↓ Nº 058:  1902 Julio ↓ Nº 059:  1910 Noviembre ↓ Nº 062:  1919 Agosto
↓ Nº 059:  1902 Agosto ↓ Nº 060:  1910 Diciembre ↓ Nº 63 y 64:  1919 Septiembre y Octubre
↓ Nº 060:  1902 Septiembre ↓ Nº 061:  1911 Enero ↓ Nº 065:  1919 Noviembre
↓ Nº 061:  1902 Octubre ↓ Nº 062:  1911 Febrero ↓ Nº 066:  1919 Diciembre
↓ Nº 062:  1902 Noviembre ↓ Nº 063:  1911 Marzo ↓ Nº 067:  1920 Enero
↓ Nº 063:  1902 Diciembre ↓ Nº 064:  1911 Abril ↓ Nº 068:  1920 Febrero
↓ Nº 064:  1903 Enero ↓ Nº 065:  1911  Mayo ↓ Nº 069:  1920 Marzo
↓ Nº 065:  1903 Febrero ↓ Nº 066:  1911  Junio ↓ Nº 070:  1920 Abril
↓ Nº 066:  1903 Marzo ↓ Nº 067:  1911  Julio ↓ Nº 071:  1920 Mayo
↓ Nº 067:  1903 Abril ↓ Nº 068:  1911 Agosto ↓ Nº 72 y 73:  1920 Junio y Julio
↓ Nº 068:  1903 Mayo ↓ Nº 069:  1911  Septiembre ↓ Nº 074:  1920 Agosto
↓ Nº 069:  1903 Junio ↓ Nº 070:  1911 Octubre ↓ Nº 075:  1920 Septiembre
↓ Nº 070:  1903 Julio ↓ Nº 071:  1911  Noviembre ↓ Nº 076:  1920 Octubre
↓ Nº 071:  1903 Agosto ↓ Nº 072:  1911 Diciembre ↓ Nº 77 y 78:  1920 Noviembre y Diciembre
↓ Nº 072:  1903 Septiembre ↓ Nº 073:  1912  Enero ↓ Nº 079:  1921 Enero
↓ Nº 073:  1903 Octubre ↓ Nº 074:  1912 Febrero ↓ Nº 080:  1921 Febrero
↓ Nº 074:  1903 Noviembre ↓ Nº 075:  1912 Marzo ↓ Nº 081:  1921 Marzo
↓ Nº 075:  1903 Diciembre ↓ Nº 076:  1912 Abril ↓ Nº 082:  1921 Abril
↓ Nº 076:  1904 Enero ↓ Nº 077:  1912 Mayo ↓ Nº 083:  1921 Mayo
↓ Nº 077:  1904 Febrero ↓ Nº 078:  1912 Junio ↓ Nº 84 y 85:  1921 Junio y Julio
↓ Nº 078:  1904 Marzo ↓ Nº 079:  1912 Julio ↓ Nº 086:  1921 Agosto
↓ Nº 079:  1904 Abril ↓ Nº 080:  1912 Agosto ↓ Nº 087:  1921 Septiembre
↓ Nº 080:  1904 Mayo ↓ Nº 081:  1912 Octubre ↓ Nº 088:  1921 Octubre
↓ Nº 081:  1904 Junio ↓ Nº 082:  1912 Noviembre ↓ Nº 89 y 90:  1921 Noviembre y Diciembre
↓ Nº 082:  1904 Julio ↓ Nº 083:  1912 Diciembre ↓ Nº 91 y 92:  1922 Enero y Febrero
↓ Nº 083:  1904 Agosto ↓ Nº 084:  1913 Enero ↓ Nº 093:  1922 Marzo
↓ Nº 084:  1904 Septiembre ↓ Nº 085:  1913 Febrero ↓ Nº 094:  1922 Abril
↓ Nº 085:  1904 Octubre ↓ Nº 086:  1913 Marzo ↓ Nº 095:  1922 Mayo
↓ Nº 086:  1904 Noviembre ↓ Nº 087:  1913 Abril ↓ Nº 96 y 97:  1922 Junio y Julio
↓ Nº 087:  1904 Diciembre ↓ Nº 088:  1913 Mayo ↓ Nº 098:  1922 Agosto
↓ Nº 088:  1905 Enero ↓ Nº 089:  1913 Junio ↓ Nº 099:  1922 Septiembre
↓ Nº 089:  1905 Febrero ↓ Nº 090:  1913 Julio ↓ Nº 100 a 102:  1922 Octubre a Diciembre
↓ Nº 090:  1905 Marzo ↓ Nº 091:  1913 Agosto ↓ Nº 103 a 105:  1923 Enero a Marzo
↓ Nº 091:  1905 Abril ↓ Nº 092:  1913 Septiembre ↓ Nº 106 a 114:  1923 Abril a Diciembre
↓ Nº 092:  1905 Mayo ↓ Nº 093:  1913 Noviembre
↓ Nº 093:  1905 Junio
↓ Nº 094:  1905 Julio
↓ Nº 095:  1905 Agosto
↓ Nº 096:  1905 Septiembre
↓ Nº 097:  1905 Octubre
↓ Nº 098:  1905 Noviembre
↓ Nº 099:  1905 Diciembre
↓ Nº 100:  1906 Enero